ارتباط

آدرس: اصفهان- شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان-ساختمان شیخ بهایی-واحد۱۵۲

تلفن:۳۳۹۳۱۳۶۷-۹۸+

موبایل:۹۱۳۲۶۸۷۷۳۹-۹۸+

ایمیل: info@rata-co.com

 

تلفن:33931367-۹۸+